Välkommen till Östra Teatern

Sedan 2003 arrangerar vi utbildning och kompetensutveckling i form av pjäser och efterföljande dialog tillsammans med deltagarna. Våra utbildningspjäser När Lillan kom till jorden, Mohikan med vita strumpor, Boogie för benlösa, Autist javisst!, Churchill var inte heller klok och Alla hästar hemma är baserade på verkliga upplevelser och grundtemat handlar om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Syftet är att deltagarna ska få en ökad insikt kring funktionsnedsatta människors livssituation och potential och reflektera över frågor som bemötande, mångfald och social hållbarhet.

Här kan du se en kortfilm om Ístra Teaterns verksamhet: https://vimeo.com/149431942

Pjäserna har setts av uppskattningsvis 100 000 personer under konferenser, utbildningsdagar, mässor och som öppna föreställningar i hela Norden.Våra uppdragsgivare är bl a vård-, omsorgs-, och utbildningsförvaltningar inom kommuner, habiliteringen och psykiatrin inom landstingen, samordningsförbund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, handikappföreningar, Skolverket, Riksdagen, Max Hamburgerrestauranger, Gröna Lund, Storstockholms lokaltrafik, MR-dagarna, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet och Näringsföreningen i Stavangerregionen, Norge.

Varmt välkommen att kontakta mig för ytterligare information!
/Ulrika Ragnar Borell, producent
info@ostrateatern.se