När Lillan kom till jorden av Gunilla Boëthius

”Hur ska jag kunna älska ett ofärdigt, skadat och skrämmande barn?”

Ett barn föds. Men något är fel. Läkaren ger diagnos och en familjs liv rasar samman – barnet är fött med en skada…

Gunilla Boëthius starka och gripande pjäs berättar om mötet mellan föräldrar och sjukvård när barnet har ett funktionshinder. Hur avgörande är det hur diagnosen ges? Kan det över huvud taget göras på ett bra sätt? Och vad behöver föräldrarna i denna utsatta situation?

Fem olika familjeöden gestaltas där känslor av hopplöshet och ilska blandas med kärlek och tillförsikt. En inblick ges i människors inre i en svår livssituation, och i hur sjukvården bemöter föräldrarna.

Manus Gunilla Boëthius
Regi
Leif Nilsson
Skådespelare
Maria Lindström, Petter Billengren, Jill Runestedt, Kalle Heino, Jessica Forsberg.

Pjäsen producerades i samarbete med RBU Stockholm och finansierades med medel från Allmänna arvsfonden. Den spelades i Sverige och Norge 2003–2009.