Autist javisst!
”Vi är samhällets nödsignaler”

Jonas tycker om tvättmaskinens regelbundna rytm. Han kan titta i timmar. Men omvärldens buller och stress skrämmer honom. Det är som om han vore från en annan planet, där det här livets starka lukter, höga ljud och sociala koder blir obegripliga.

Gunilla Boëthius sätter på sig de ”autistiska glasögonen” och tar publiken till en värld i ständig kamp med normaliteten. En värld fylld av smärta och missförstånd, men också av klarsyn och humor.

 
Pjäsen är baserad på verkliga upplevelser efter intervjuer och grundtemat handlar om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Syftet är att deltagarna ska få en ökad insikt kring dessa människors livssituation och potential och reflektera över frågor som bemötande, mångfald och social hållbarhet.

Föreställningen riktar sig till människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga, personal som arbetar inom vården och skolväsendet, företagare, rekryterare, personliga assistenter, politiker, poliser, församlingsarbetare, bibliotekarier, medarbetare på försäkringskassor, arbetsförmedlingen och inom socialtjänsten m fl.

 

Autist javisst!
kan bokas som öppen föreställning och under utbildningsdagar, konferenser och mässor i Sverige, Norge och Finland.
Manus Gunilla Boëthius
Regi Leif Nilsson
Skådespelare Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg
Musik Bo Hülphers
Producent Ulrika Ragnar Borell

Föreställningsfakta

Speltid 50 min samt tid till efterföljande dialog med publiken
Spelyta bredd ca 6 m x djup ca 5 m
Teknik om arrangören önskar ljudförstärkning, så krävs tre st myggor/headset
Gage och resekostnader kontakta Östra Teatern för priser
Antal medverkande tre personer

Föreställningen är producerad med stöd av Statens Kulturråd, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden.